Afgelopen woensdag 11 december 2019 werd het sluitingsfeest van de D.O.M. gevierd in Café Veldzicht….

Afgelopen woensdag 11 december 2019 werd het sluitingsfeest van de D.O.M. gevierd in Café Veldzicht. Het D.O.M.-project is een prachtig project geweest in de dorpen Metslawier, Ee, Paesens Moddergat en Holwerd. Door de D.O.M. zijn er mooie dingen gerealiseerd die de vier dorpen hebben verbeterd en mooier hebben gemaakt. Zo draagt de D.O.M. bij aan […]

Lees meer

top