“Mei dit projekt hawwe wy de krêft fan de Mienskip sjen litten” Afgelopen woensdag was de afsluitin…

“Mei dit projekt hawwe wy de krêft fan de Mienskip sjen litten”

Afgelopen woensdag was de afsluiting van het DOM-project in in Veldzicht Metslawier. De inwoners van de beschermde dorpsgezichten (Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens-Moddergat) konden door de steun van de gemeente en provincie de openbare ruimte en de aanzichten van karakteristieke panden opknappen. Er is ontzettend veel moois gerealiseerd. Daarom komt er een vervolg van dit project.

Lees verder:
www.noardeast-fryslan.nl/nieuwsoverzicht/feestelijke-afsluiting-van-experiment-beschermde-dorpsgezichten

#Grutsk #Mienskip


Bekijk dit bericht op Facebook

Geef een reactie

Uw e-mail adres is slechts ter bevestiging, maar wordt NIET weergegeven op deze site.

top