We mogen weer!!! We gaan weer klaverjassen en maatjassen in Café Veldzicht te Metslawier de komende…

We mogen weer!!!
We gaan weer klaverjassen en maatjassen in Café Veldzicht te Metslawier de komende maanden. Noteer de volgende vrijdagen in uw agenda: 8 oktober 2021 (morgen dus al) : dorpsklaverjassen
22 oktober 2021 – maatjassen
12 november 2021 – dorpsklaverjassen
26 november 2021 – maatjassen
10 december 2021 – dorpsklaverjassen Aanvang is al deze avonden om 19:30 uur. De data voor het klaverjassen en maatjassen in 2022 communiceren wij op een later moment tegen het einde van dit jaar. In de huidige tijd durven wij niet te ver vooruit te plannen ?

Bekijk dit bericht op Facebook

Geef een reactie

Uw e-mail adres is slechts ter bevestiging, maar wordt NIET weergegeven op deze site.

top