Doarpstsjerke: U bent weer welkom!

Vanaf 27 juni a.s. gaat de deur weer open. Voor de komende zomerperiode is de doarpstsjerke weer toegankelijk op zaterdag en zondagmiddag voor bezoekers aan de tentoonstellingen of het bezichtigen van het gebouw. Ook voor het Mienskipshûs zijn de maatregelen ivm het coronavirus van toepassing. Tijdens de openingstijden kunnen bezoekers zich aanmelden bij de ingang van het gebouw, u krijgt dan toegang mits het maximale aantal bezoekers nog niet aanwezig is in het gebouw. Volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilligers op tijdens het bezoek.

Tentoonstellingen.
In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.
Deze tentoonstelling wordt verlengd tot eind september 2020. Een gedeelte van het Mienskipshûs (consistorie) is ingericht met een tentoonstelling met artikelen, verhalen over oorlog en vrijheid. Verschillende dorpsbewoners hebben artikelen beschikbaar gesteld voor deze tentoonstelling. Hiernaast kan een film bekeken worden met beelden rond de bevrijding in 1945 uit de omgeving van Metslawier. Er zijn opnamen gemaakt op 14, 15, 16 april 1945 maar ook toen de Canadezen naar Oostmahorn gingen om de Duitse militairen op te wachten die per boot van Schiermonnikoog kwamen. (11 juni 1945) Het militaire hoofdkwartier was gevestigd in Metslawier. Natuurlijk is er gelegenheid om plaats te nemen aan de tafel, een boek te bekijken, een oude krant te lezen, de film te bekijken, uw verhaal te delen enz. Deze tentoonstelling en aanschaf van de film is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente NOARD-EAST Fryslân.

Tijdens de openingstijden van het Mienskipshûs bent u welkom. Koffie / thee staan voor u klaar of wordt voor u vers gezet.

Expositie Rein Halbersma “Tusken Waed en Ie”
Op 27 juni a.s. opent Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier weer de deur voor bezoekers op zaterdag en zondagmiddag. Van 27 juni tot en met 20 september 2020 is er in het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier een expositie van werk van Rein Halbersma uit Kollum.
In de Doarpstsjerke van Metslawier wordt een serie van aquarellen ten toon gesteld van, o.a. het Lauwersmeergebied, Terschelling, vissserijhaven Lauwersoog en N.O. Fryslân.
Ook zijn er olieverf schilderijen te zien die zijn geïnspireerd op de mooie landschappen van dit hiervoor genoemde deel van Fryslân. De tentoongestelde werken zijn te koop.

Rein Halbersma werd geboren te Leeuwarden [1949] en groeide op te Wanswerd a/d Streek.
Al op jonge leeftijd bleek zijn aanleg voor tekenen. Na 1979 ging hij zich serieus aan de kunst wijden en volgde een tiental jaren lessen bij verschillende bekende kunstenaars.
Zijn favoriete onderwerpen zijn dieren [paarden en koeien] en landschappen.
In de zomermaanden trekt Rein Halbersma er vaak op uit op de fiets of met de auto om landschappen te tekenen  en te aquarelleren. Beeld en compositie, welke in gedachten ontstaan, verbeeldt hij al schilderend. Intuïtief en gevoelsmatig wil hij zo dicht mogelijk bij het onderwerp komen. Zo zegt hij: “Bij de dieren gaat het niet om aaibaarheid, maar om lichaamstaal, de uitdrukking in de ogen of jeuk aan de huid”. Om dit zo adequaat mogelijk uit te drukken gebruikt hij zijn schildersmaterialen.

Tijdens de openingstijden, op zaterdag en zondag van 13:30-17:00, bent u van harte welkom om de Mienskipshûs Doarpstsjerke en de exposities te bezoeken. Natuurlijk mag u ook langs komen voor een praatje, kop koffie of thee.
Ook voor het Mienskipshûs zijn de maatregelen ivm het coronavirus van toepassing Tijdens de openingstijden kunnen bezoekers zich aanmelden bij de ingang van het gebouw, u krijgt dan toegang mits het maximale aantal bezoekers nog niet aanwezig is in het gebouw. Volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilligers op tijdens het bezoek.

Wist u dat:
⦁ Gift aan de Doarpstsjerke altijd welkom zijn en ten goede komen aan het onderhoud van het gebouw. Stichting Doarpstsjerke Metslawier is een ANBI instelling. U mag uw gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting

⦁ Goede ideeën voor activiteiten welkom zijn.

Als u mee wilt helpen als vrijwilliger of meer over bovenstaande wilt weten dan kunt u contact opnemen met een bestuurslid of bovenstaande mailadres gebruiken.

Stichting Doarpstsjerke Metslawier.
Voorzitter: Freark v.d. Bij tel 241020
Penningmeester: Hette Meinema
Voorzitter van de activiteitencommissie: Bregt Elgersma tel: 241262

Geef een reactie

Uw e-mail adres is slechts ter bevestiging, maar wordt NIET weergegeven op deze site.

top