Afgelopen woensdag 11 december 2019 werd het sluitingsfeest van de D.O.M. gevierd in Café Veldzicht….

Afgelopen woensdag 11 december 2019 werd het sluitingsfeest van de D.O.M. gevierd in Café Veldzicht. Het D.O.M.-project is een prachtig project geweest in de dorpen Metslawier, Ee, Paesens Moddergat en Holwerd. Door de D.O.M. zijn er mooie dingen gerealiseerd die de vier dorpen hebben verbeterd en mooier hebben gemaakt. Zo draagt de D.O.M. bij aan de leefbaarheid in de dorpen.

De D.O.M. is voor bovengenoemde vier dorpen beëindigd. Maar er start nu weer een nieuwe ronde voor de overige dorpen in Noard East Fryslân. Zo kunnen ook daar weer mooie projecten opgestart worden die de leefbaarheid ten goede komen.

Ook Café Veldzicht heeft via D.O.M.-subsidie een steuntje in de rug ontvangen om de… Meer

“Mei dit projekt hawwe wy de krêft fan de Mienskip sjen litten”

Afgelopen woensdag was de afsluiting van het DOM-project in in Veldzicht Metslawier. De inwoners van de beschermde dorpsgezichten (Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens-Moddergat) konden door de steun van de gemeente en provincie de openbare ruimte en de aanzichten van karakteristieke panden opknappen. Er is ontzettend veel moois gerealiseerd. Daarom komt er een vervolg van dit project.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Bekijk dit bericht op Facebook

Geef een reactie

Uw e-mail adres is slechts ter bevestiging, maar wordt NIET weergegeven op deze site.

top