Afgelopen woensdag 11 december 2019 werd het sluitingsfeest van de D.O.M. gevierd in Café Veldzicht….

Afgelopen woensdag 11 december 2019 werd het sluitingsfeest van de D.O.M. gevierd in Café Veldzicht. Het D.O.M.-project is een prachtig project geweest in de dorpen Metslawier, Ee, Paesens Moddergat en Holwerd. Door de D.O.M. zijn er mooie dingen gerealiseerd die de vier dorpen hebben verbeterd en mooier hebben gemaakt. Zo draagt de D.O.M. bij aan de leefbaarheid in de dorpen.

De D.O.M. is voor bovengenoemde vier dorpen beëindigd. Maar er start nu weer een nieuwe ronde voor de overige dorpen in Noard East Fryslân. Zo kunnen ook daar weer mooie projecten opgestart worden die de leefbaarheid ten goede komen.

Ook Café Veldzicht heeft via D.O.M.-subsidie een steuntje in de rug ontvangen om de grootscheepse verbouwing te kunnen bekostigen.

Daarbij mochten wij woensdag dus ook nog eens gastheer zijn voor de slotavond en vrijwilligers van de D.O.M. uit alle vier dorpen ontvangen. Ook medewerkers van de Gemeente Noard East Fryslân die zich ingezet hebben voor dit project waren aanwezig. Het was een prachtige avond met enkele mooie presentaties, humorvolle speeches en leuke filmpjes. Er werden de nodige cadeau's uitgewisseld en de avond werd afgesloten met een borrel en een heerlijk buffet.

Wij zijn trots dat wij deze avond mochten organiseren. Wij zijn ook blij dat wij inmiddels alle mogelijkheden hebben om dit soort bijeenkomsten te kunnen faciliteren. Wilt u zelf een feest of vergadering organiseren in Veldzicht? Check dan even onze site:

https://www.veldzichtmetslawier.nl/vergaderen-of-feestloca…/


Bekijk dit bericht op Facebook

Geef een reactie

Uw e-mail adres is slechts ter bevestiging, maar wordt NIET weergegeven op deze site.

top